kroatiska

Povjerljivo - Internal use Poštovani gospodine Dundic, nastavno na ugovoren transakcijski (devizni) račun u stranoj valuti u Privrednoj banci Zagreb d.d., slobodni smo napomenuti kako se naknade za vođenje računa naplaćuju sukladno Tarifi Banke. Uvijek ažurne Naknade Banke za usluge u poslovanju s domaćim i stranim fizičkim osobama - građanima (Tarifa Banke) dostupne su na povezniku: https://www.pbz.hr/uvjeti-poslovanja/fizicke-osobe/naknade.html , kao i u svim poslovnicama Banke. Slijedom navedenog, molimo Vas da izvršite provjeru stanja po predmetnom računu te Vas ujedno izvješćujemo da ukoliko Vam račun više nije potreban, iste možete zatvoriti prilikom posjete Vama najbližoj poslovnici Banke. S poštovanjem,

svenska

Konfidentiellt - Internt bruk Bäste herr Dundic, Efter det avtalade transaktionskontot (utländsk valuta) i utländsk valuta i Privredna banka Zagreb d.d., är vi fria att nämna att avgifterna för att upprätthålla kontot debiteras i enlighet med bankens taxa. Alltid uppdaterade bankavgifter för tjänster i affärer med inhemska och utländska fysiska personer - medborgare (banktaxa) finns tillgängliga på länken: https://www.pbz.hr/uvjeti-poslovanja/fizicke-osobe/naknade. html, såväl som i alla bankens filialer. Efter ovanstående, vänligen kontrollera saldot på ämneskontot och vi informerar dig även om att om du inte längre behöver kontot kan du stänga det när du besöker närmaste bankkontor. Med respekt,

Oversatt.se | Hur använder jag den kroatiska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)