kroatiska

Otkazivanje ugovora Članak 7. Korisnik može ovaj ugovor otkazati u pismenom obliku u bilo koje vrijeme njegova trajanja, ukoliko se Lučka uprava ne pridržava odredbi uvog Ugovora. Lučka uprava može ovaj Ugovor prijevremeno otkazati, ukoliko se Korisnik ne pridržava bilo koje odredbe ovog Ugovora, naloga od Lučke uprave ili od nje ovlaštene osobe u luci kao i odredbi Pravilnika o održavanju reda u luci. Lučka uprava nije obvezna izvršiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju otkaza Ugovora, bez obzira tko je Ugovor otkazao.

svenska

Uppsägning av kontraktet Artikel 7 Bidragsmottagaren kan säga upp detta avtal skriftligen när som helst under dess löptid, om hamnmyndigheten inte följer bestämmelserna i detta avtal. Hamnmyndigheten kan säga upp detta avtal i förtid om Användaren inte följer någon bestämmelse i detta avtal, order från hamnmyndigheten eller dess behöriga person i hamnen samt bestämmelserna i förordningen om upprätthållande av ordningen i hamnen. Hamnmyndigheten är inte skyldig att återbetala inbetalda medel vid uppsägning av avtalet, oavsett vem som sagt upp avtalet.

Oversatt.se | Hur använder jag den kroatiska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)